ORNITHO PHOTOS

ORNITHO PHOTOS

Ile aux oiseaux (Gjesvaer - Norvège)Gjesvaer : l'île aux oiseaux
Gjesvaer : l'île aux oiseaux

Gjesvaer : Pingouin Torda   Alca torda
Gjesvaer : Pingouin Torda Alca torda

Gjesvaer : Pingouin Torda   Alca torda
Gjesvaer : Pingouin Torda Alca torda

Gjesvaer : Pingouin Torda   Alca torda
Gjesvaer : Pingouin Torda Alca torda

Gjesvaer  : Pingouin Torda   Alca torda
Gjesvaer : Pingouin Torda Alca torda